Penisarwaun

Energy-saving improvements

 • High spec heating
  High spec heating
 • Renewables: heat
  Renewables: heat
 • Recommended
  Recommended

Location

Penisarwaun
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Penisarwaun

Gydag arian drwy’r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy (RHI), llwyddais gael gwared o system gwres olew drud a budr a rhoi yn ei le foeler biomas 'twin' ffantastic a chynhesu dŵr o banel haul. Wna i ddim anghofio’r teimlad yna o gael y bath glân a chynaladwy cyntaf!  Dewisais y boeler deuol oherwydd mae’n well gen i losgi logiau, ond wyddwn y byddwn, ar adegau, yn gweithio i ffwrdd ac isio rheoli’r boeler o bell, ac mae hyn yn bosib efo’r boeler peledi. Nid oeddwn chwaith am fod yn ddibynnol ar gyflenwad peledi masnachol sy’n gallu bod yn anghyson. Lleolir y ddau foeler, y tanc a chynhwysydd y peledi mewn ‘Cwt ynni’ coed ddaru fy mab adeiladu, a’r panel haul thermol ar ei do hefyd.  Dwi wrth fy modd!

 • Boeler biomas sy’n llosgi un ai peledi neu logiau coed
 • Gellir rheoli’r boeler peledi o bell
 • Mae’r ddau foeler yn darparu dŵr cynnes a gwres drwy danc mawr
 • Panel haul thermol i gynhesu dŵr pan mae’n heulog

 

With the help of Renewable Heat Incentive (RHI) funding, I escaped from a horrible and very expensive oil-fired central heating system to a wonderful 'twin' biomass boiler supplemented by solar thermal water heating. I will never forget the wonderful feeling of having my first “clean” and environmentally sustainable bath!  I chose the twin boiler because I prefer to burn logs but knew there would be times when I was working away and would wish to control the heating in my home remotely, all of which is possible with the pellet burner. I also wanted to be sure that I would never be dependent on the commercial supply of pellets that can be inconsistent. The two burners along with the water storage tank and a small pellet hopper are housed in an “Energy Shed” built (of wood) by my son, with the solar thermal panel on the roof.  I simply love it all!

 • Biomass boiler burning either logs or pellets
 • The wood pellet 'twin' boiler can be controlled remotely
 • Both boilers provide warm water and heating through a large tank
 • Solar thermal panel heats water when it’s sunny

 

Location

Penisarwaun
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Other homes nearby

Mynydd Llandygai

Mynydd Llandygai

'Big' insulation works High spec heating Renewables: heat Renewables: electricity Sustainable building materials Recommended

3.0 miles

Chwarel Goch

Chwarel Goch

'Big' insulation works High spec heating Renewables: heat Renewables: electricity Recommended

3.2 miles

Abergwyngregyn

Abergwyngregyn

Low-cost improvements Glazing High spec heating Renewables: heat Recommended

8.1 miles

Part of the Green Open Homes network