Mynydd Llandygai

Energy-saving improvements

 • 'Big' insulation works
  'Big' insulation works
 • High spec heating
  High spec heating
 • Renewables: heat
  Renewables: heat
 • Renewables: electricity
  Renewables: electricity
 • Sustainable building materials
  Sustainable building materials
 • Recommended
  Recommended

Location

Mynydd Llandygai
Bethesda
Gwynedd
LL57 4

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Mynydd Llandygai

Bwthyn chwarelwr rhestredig yw hwn, a dwi wedi ei adnewyddu efo deunyddiau adeiladu cynaladwy i fodloni holl ofynion y staws rhestredig. Nid oedd neb wedi byw yma ers y 1960au, ac felly roedd yn gyfle i ddefnyddio deunyddiau calch i gyd ond yr un pryd greu cartref oedd yn cydfynd â safonau byw yr 21eg ganrif. Lleolir y system gwresogi gwyrdd yn y cwt tu allan.

 • Pwmp gwres o’r ddaear o dwll fertigol sy’n cynhesu’r tŷ a’r dŵr poeth
 • Deunyddiau cynaladwy yn ynysu’r waliau a’r lloriau ac yn y rendriad
 • Paneli haul PV ar do y cwt
 • RHI yn talu am gost y system gwresogi ynni gwyrdd mewn 7 mlynedd

 

This is a listed quarryman’s cottage which I have renovated with sustainable building materials to satisfy all requirements for the listed status. No one had lived here since the 1960s, so it was an opportunity to use all lime-based materials while making the house livable to 21st century living standards. The renewable heating system is housed in the shed outside.

 • Ground source heat pump from vertical borehole which provides heat for space and water
 • Use of sustainable building materials in wall and floor insulation and rendering
 • PV solar panels on roof of shed
 • RHI pays off the cost of the renewable heating system in 7 years

Location

Mynydd Llandygai
Bethesda
Gwynedd
LL57 4

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Other homes nearby

Chwarel Goch

Chwarel Goch

'Big' insulation works High spec heating Renewables: heat Renewables: electricity Recommended

0.9 miles

Penisarwaun

Penisarwaun

High spec heating Renewables: heat Recommended

3.4 miles

Abergwyngregyn

Abergwyngregyn

Low-cost improvements Glazing High spec heating Renewables: heat Recommended

5.3 miles

Part of the Green Open Homes network