Chwarel Goch

Energy-saving improvements

 • 'Big' insulation works
  'Big' insulation works
 • High spec heating
  High spec heating
 • Renewables: heat
  Renewables: heat
 • Renewables: electricity
  Renewables: electricity
 • Recommended
  Recommended

Location

Sling
Bethesda
Gwynedd
LL57

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Chwarel Goch

 

Dros y blynyddoedd, rydym wedi ynysu ac adnewyddu ein hen dŷ, gan adeiladu system gwres sy’n cael ei fwydo o sawl ffynhonnell ynni gwyrdd. Mae’n dŷ golau a chlyd rwan, a dim o’r hen oerni a thamp yna bellach!

 • Waliau a lloriau wedi ynysu oddi mewn
 • Paneli haul i gynhesu dŵr
 • Paneli haul PV ar gyfer trydan
 • Stof mawr olew a stof coed efo boeler cefn (Charnwood, Sandyfoot Shirlock) i ddarparu dŵr cynnes a gwres


 

Over the years we have renovated and insulated our old house, and built our own heating system that is fed from various renewable energy sources. It is now a light and comfortable house, with none of the old damp and cold left in it!

 • Walls and floors were insulated internally
 • Solar thermal panels heat water
 • Solar PV panels provide electricity
 • Oil range cooker and woodburning stove with back boiler (Charnwood, Sandyfoot Shirlock) provide warm water and heating

 

Location

Sling
Bethesda
Gwynedd
LL57

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Other homes nearby

Mynydd Llandygai

Mynydd Llandygai

'Big' insulation works High spec heating Renewables: heat Renewables: electricity Sustainable building materials Recommended

0.6 miles

Penisarwaun

Penisarwaun

High spec heating Renewables: heat Recommended

3.5 miles

Abergwyngregyn

Abergwyngregyn

Low-cost improvements Glazing High spec heating Renewables: heat Recommended

5.0 miles

Part of the Green Open Homes network