Abergwyngregyn

Energy-saving improvements

 • Low-cost improvements
  Low-cost improvements
 • Glazing
  Glazing
 • High spec heating
  High spec heating
 • Renewables: heat
  Renewables: heat
 • Recommended
  Recommended

Location

Abergwyngregyn
Llanfairfechan
Gwynedd
LL33 0

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018
15-16/10/2018
21/10/2018
26-28/10/2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Abergwyngregyn

Pan oedden ni'n methu cael hyd i a oedd yn rhad i'w redeg ac yn defnyddio llai o ynni, penderfynon ni godi tŷ newydd efo ynysu i safon uchel a gwres o ffynonellau ynni adnewyddol. Rydym yn gwybod mor ffodus roedden ni yn gallu codi ein tŷ ein hunain, gan ddewis yr holl bethau amgylcheddol a chynaladwy oedden ni eisiau ac sy’n siwtio ein ffordd o fyw.

 • Popty llosgi coed (Sandyford Ecomatic Gemini) i goginio, gynhesu dŵr poeth a rhoi gwres dan y llawr yn y gaeaf - ma gan y stof hob a phopty trydan ar gyfer yr haf hefyd
 • Panel haul solar thermal (Solar Lifestyle gan Worcester Bosch ) i gynhesu dŵr yn yr haf
 • Storfa thermol Gledhill sy’n cyfuno’r gwahanol ffynonellau ynni

 

When we couldn't find a house that was low on running costs and energy use, we decided to build a new house with insulation to a high standard and heating from renewable resources. We know how fortunate we were in being able to build our own house, picking and choosing the eco-friendly elements that suited our life style.

 • Woodburning range (Sandyford Ecomatic Gemini) for cooking, heating water and providing underfloor heating in winter - the range has an electric hob and oven too for the summer
 • Solar thermal panels (Worcester Bosch’s Solar Lifestyle) to heat water in summer
 • Gledhill thermal store that combines energy from the different sources

 

 

Location

Abergwyngregyn
Llanfairfechan
Gwynedd
LL33 0

View on map

Opening times

15 - 28 Oct 2018
15-16/10/2018
21/10/2018
26-28/10/2018

This event has now finished.

Book ahead Cysylltwch/Contact: judith@deg.cymru 07967 115508

Other homes nearby

Chwarel Goch

Chwarel Goch

'Big' insulation works High spec heating Renewables: heat Renewables: electricity Recommended

4.9 miles

Mynydd Llandygai

Mynydd Llandygai

'Big' insulation works High spec heating Renewables: heat Renewables: electricity Sustainable building materials Recommended

5.3 miles

Penisarwaun

Penisarwaun

High spec heating Renewables: heat Recommended

8.4 miles

Part of the Green Open Homes network