Pythefnos drysau agored Cyd Ynni / Cyd Ynni Open Doors Fortnight

15 - 28 Oct 2018

Mae trigolion Dyffryn Ogwen, Abergwyngregyn a Penisarwaun yn gwahodd chi i weld sut maen nhw wedi gwneud eu cartrefi'n gynhesach, yn iachach ac yn fwy cynaladwy. Ewch i siarad efo nhw am eu profiad o fyw efo trydan o'r haul, gwres o ynni gwyrdd a mwy. Residents of Dyffryn Ogwen, Abergwyngregyn and Penisarwaun are inviting you to come and see how they've made their homes warmer, healthier and more sustainable. Go and speak to them about their experience of living with solar electricity, heating from green energy, and more.

4 homes

Energy-saving improvements key

 • Low-cost improvements
  Low-cost improvements
 • 'Big' insulation works
  'Big' insulation works
 • Glazing
  Glazing
 • Lighting systems and electrical appliances
  Lighting systems and electrical appliances
 • High spec heating
  High spec heating
 • Renewables: heat
  Renewables: heat
 • Renewables: electricity
  Renewables: electricity
 • Water management
  Water management
 • Sustainable building materials
  Sustainable building materials
 • Lifestyle change
  Lifestyle change
 • Recommended
  Recommended

Please note that this event has now finished.

About

Mae ein Drysau Agored yn annog pawb i gael eu hysbrydoli gan brofiad pobl leol i fod yn ynni effeithlon a chynhyrchu ynni gwyrdd. Bydd y perchnogion yn rhannu eu hanes sut oedden nhw'n penderfynu beth oedden nhw isio, yn ffeindio'r cwmniau perthnasol, ac yn gwneud i bopeth weithio, ac wrth gwrs sut mae byw efo ynni gwyrdd!

Edrychwch allan am ddigwyddiadau eraill Cyd Ynni hefyd.

 

Our Open Doors invite anyone to be inspired by the experience of local people to be energy efficient and generate renewable energy. The owners will share their story how they decided what they wanted, found the right companies for installation, made it all work, and of course what it's like to live with green energy!

Have a look at other Cyd Ynni events as well.

 

Get in touch / find out more

Judith Kaufmann

judith@deg.cymru

07967 115508

Part of the Green Open Homes network